top of page
Loveshoot
Fotograveertje Logo

algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe van Fotograveertje. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe via een email. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. 

Fotosessie

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotograaf altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra het zwart-op-wit vastgelegd is. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze binnen 5 dagen contact op met de fotografe.

 

Betaling

De dag na de fotoshoot ontvangt de klant per mail een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is. Het bedrag kan ook op de dag van de shoot contant en gepast worden afgerekend.

 

Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Fotograveertje en geldig tot en met

1 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen met inwisselbare codes zijn geldig voor een fotosessie van 45 minuten. Mocht dit anders zijn dan staat dit duidelijk aangegeven op de cadeaubon zelf.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Indien Fotograveertje de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een ander tijdstip met u worden afgesproken. Mocht door bijvoorbeeld een technische storing aan de apparatuur de afspraak niet door kunnen gaan, zal Fotograveertje kosteloos een andere afspraak met u maken.

Aansprakelijkheid

Fotograveertje is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. Fotograveertje is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd of niet besteld zijn bij Fotograveertje.

 

Privacy en persoonsgegevens

Fotograveertje zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

bottom of page